fhm987
slot สมัครสมาชิก
Total Views: 1,522
Published On: เมษายน 22, 2022
slot สมัครสมาชิก

บทความ รูปแบบการเขียน ให้อะไรได้หลากหลายสิ่ง

บทความ คืออะไรหมายถึงอะไร ก็คือสิ่งที่ตีพิมพ์หรือแผยแพร่ออกไปในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือต่างๆ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เผยแพร่ความรู้ ผลวิจัย การวิเคราะห์ทางการศึกษาต่างๆ โดยปกติแล้วนั้น หนึ่งบทจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ได้ หรือประเด็นอะไรก็ย่อมได้ ตามความประสงค์ ตามความชอบของผู้เขียนแต่ในหนึ่งบท จะมีเพียงประเด็นหลักเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น ในส่วนลักษณะของประเภทการเรียบเรียงหรือเขียนเพื่อให้ความรู้ ความคิด ตลอดจนรูปแบบการเขียนก็จะต้องมีความคลึงการเรียงความสักหน่อย การเขียนส่วนใหญ่นั้นจะต้องมีเรื่องราวจากข้อเท็จจริงหรือข่าวประจำวัน ที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของผู้อ่านและผู้เขียน กระทั่งจนถึงเรื่องของความสอดคล้องสอดแทรกข้อเสนอเขิงวิชาการสักหน่อย หรือความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ หากจะกล่าวโดยเน้นจุดสำคัญก็คือ เรื่องที่เขียนจะต้องมีสาระสำคัญ เป็นเรื่องจริงมีความหน้าเชื่อถือ มีหลักฐานที่แน่ชัด และเมื่อผู้อ่านได้เข้าไปอ่านได้มีความรู้ความเข้าใจในแต่ละเนื้อหานั้นๆ ต้องมีการนำเสนอเรื่องที่ผู้อ่านส่วนใหญ่กำลังสนใจอยู่ ณ ปัจจุบัน ทันเหตุการณ์บ้านเมือง ไม่ล้าหลังจนเกินไป และมีความสำคัญเป็นพิเศษ มีส่วนเป็ฯทัศนะหรือความคิดเห็นของผู้เขียน โดยมีการเสนอแนวคิดที่มีความน่าสนใจ ชวนให้ผู้อ่านนั้นคิดตาม หรือสามารถไปต่อยอดจากเรื่องที่อ่าน นอกจากนั้นควรใช้ภาษาที่น่าอ่าน เข้าใจง่าย ความยาวไม่ควรสั้นหรือยาวจนเกินไป เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้ในเวลาที่จำกัด

บทความ สามารถแบ่งออกได้หลากหลายประเภท ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดและเหตุผลว่าจะใช้เกณ์อะไรในการแบ่ง โดยทั่วไปนิยมแบ่งกันออกเป็น 2 ประเภท ตามจุดมุ่งหมายในการนำเสนอของแต่ละคนที่นำเสนอออกมา ได้แก่ วิชาการหรือกึ่งวิชาการ ซึ่งทั้งสองประเภทนั้น เพียงแค่เราได้อ่านชื่อ เราก็รับรู้ได้ เราลองยกตัวอย่างกึ่งวิชาการ ให้เพื่อนๆ ได้ทราบกันดีกว่ามีเนื้อหาการเขียนอย่างไรบ้าง ซึ่งการเขียนจะเขียนในเชิงลักษณะเผยแพร่ความรู้ โดยผู้เขียนนั้นจะต้อวทำการศึกษษค้นคว้าจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ ทดลอง และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และที่สำคัญคือการเขียนข้อมูลต่างๆ ต้องมีแหล่งที่มา สามารถอ้างอิงได้จริงเชื่อถือได้ ในส่วนของ กึ่งวิชาการนั้นมีลักษณะ เขียนเพื่อเผยแพร่ความรู้เช่นกัน แต่ความต่างจะอยู่ที่เรื่องของการใช้ภาษา คือเข้าใจแบบง่ายๆ ถ้าเป็นวิชาการนั้นจะเป็นการใช้ภาษาวิชาการทั้งหมดก็ว่าได้ แต่ส่วนกึ่งวิชาการนั้น จะใช้ภาษาที่ไม่ทางการ เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย แต่ก็ต้องเป็นภาษาที่ถูกหลักภาษาไทยของเรา ตลอดจนทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย หรืออาจจะใช้ถ้อยคำที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดี การเขียนของทั้งสองแบบสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ ภาษาต้องชัดเจน กระชับ กะทัดรัด เรียบเรียงเนื้อเรื่องถูกต้องตามลำดับ มีเหตุ มีผล

แชร์เลยตอนนี้

slot สมัครสมาชิก
slot สมัครสมาชิก
Go to Top